Kategoria e Parë e Fituesvë - 1,000,000 Lekë

Nr
faturave
Vlera
faturave
EmriKodi
Pikës
Postare
Qyteti
Pikës
Postare
Data
Dorëzimit
Zarfit
MESATARJA
E
PONDERUAR
130 7,337,778 Valbona Lleshi4001SHKODER10/01/2016 11:43:30 AM5136483.6